Stobbenfrezen en verwijderen boomwortels

Met de stobbenfreesmachine kunnen snel en effectief boomstobben en boomwortels worden verwijderd. Ook is de stobbenfreesmachine uitermate geschikt om een stuk tuin mee te rooien en zo geschikt te maken voor nieuwe beplanting of egalisatie en inzaaien met graszaad of bloemenmengsels. Hierbij kunnen direct meststoffen, grondverbeteraars of extra grond worden ‘mee gefreesd’ en als zodanig worden bijgemengd in de bodem.

Neem contact op

Offerte of een vraag? Neem contact op via
06 – 19 01 70 61 of info@fryskboomwerken.nl.